TANDARD


Kotlovi na pelet
Radijator Kraljevo TKAN


Kotlovi na biomasu serije TKAN 1 i TKAN 2

Kotlovi na biomasu serije TKAN 1 i TKAN 2 razvijeni su sa ciljem da „Radijator Inžinjering" ponudi tržištu kotao koji je po svojim mehaničkim i termičkim osobinama izrazito namenjen biomasi kao gorivu.

Koristeći uopšteni pojam „Biomsa" naravno da se pre svega misli na pelet, ali treba istaći i mogućnost loženja sa košticama voća (višnja i trešnja) kao i opiljcima iz drvoprerade. Prilikom korišćenja navedenih goriva podrazumeva se automatska kontrola glavnih parametara rada.

Za sve druge oblike sagorevanja biomase konsultovati se sa proizvođačem kotlova.

S' druge strane zahtevi tržišta su uvek okrenuti ka što većoj univerzalnosti goriva, tako da je kotlove serije TKAN 1 i TKAN 2 moguće ložiti i sa čvrstim gorivima (drvetom, ugljem...) i tada je loženje ručno. Samo sagorevanje se u ovoj situaciji odvija pod prinudnom promajom ventilatora, tako da su kotlovi serije TKAN 1 i TKAN 2 u ovim uslovima efikasniji nego njegovi prethodnici koji funkcionišu po principu slobodne promaje. Stepen korisnosti na pelet je preko 90%.


Pri normalnim režimima temperatura dimnih gasova na izlazu je oko 120°C, a pri maksimalnim režimima je ispod 150°C. Ove vrednosti mogu u svakom trenutku da se očitaju na displeju. Kotlovi na biomasu serije TKAN 1 i TKAN 2 poseduju bakarni izmenjivač za priključivanje ventilatora za termičko osiguranje kao i klapnu za potpalu. Svi delovi vodenog dela kotla izrađeni su od bešavnih cevi i kotlovskih limova debljine 4mm i više, u zavisnosti od snage kotla. Samo ložište je napravljeno od masivnih izolacijskih materijala i sivog liva. Kotlovi na biomasu serije TKAN 1 i TKAN 2 se proizvode se u dve varijante snage. TKAN 1 pokriva opseg snaga od 20 do 35 kW a TKAN 2 je u opsegu 40 do 60 kW.Centrometal pelet set


Komplet za automatsko sagorevanje peleta u kotlovima Eko CKP, CKP B ili CentroPlus izradjeni u skladu sa EN 303-5. Proizvod Centrometal.

Kompleti namenjeni za ugradnju na nove ili već ugradjene toplovodne kotlove Eko CK, Eko CKB, Eko CKP, Eko CKP B i Centroplus nazivne toplotne snage od 14 do 50 kW. Kompleti sa kotlom čine jednu funkcionalnu celinu, “mini postrojenje” predvidjeno za grejanje peletom.

Komplet za sagorevanje peleta se sastoji od: gorionika, digitalne regulacije, rezervoara za pelet, transportera, donjih pelet vrata i turbulatora. Turbulatori su uračunati u cenu digitalne regulacije i ne poručuju se kao poseban artikal.

Radom “mini postrojenja” upravlja digitalna regulacija što čini proces potpuno automatizovanim i pruža korisniku sigurnost i zavidan komfor. Osim radom postrojenja, regulacija ima mogućnosti prikaza greške u radu, upravljanje pumpom grejanja ili pumpom za dogrevanja sanitarne vode (letnji režim), programiranja vremena rada... Ventilator i elektrogrejač smešteni u gorioniku, vodjeni regulacijom, automatski pale pelet i održavaju plamen.

Ušteda u gorivu i do 40% u poredenju sa sistemom grejanja na lož ulje i gasovito gorivo.
Čišćenje u trajanju od 5 minuta.
Pelet komplet se može koristiti i uz kotlove drugih proizvodjača ali uz prethodnu konsultaciju po pitanju tehničkih mogućnosti.
Svi delovi se isporučuju nezavisno pa su jednostavni za transport i unos u prostor predviden za ugradnju.
Predvidjen za sagorevanje peleta toplotne moći >= 5kWh/kg (18 MJ/kg), prečnika 6mm, max. dužine do 35 mm, max.
procenat vlage 8% i max. procenat prašine 0,5 %.
Izradjen je u skladu sa normom EN 303-5 i ISO 9001/2000

Garancija 2 godine.Pelet set Ferroli

Ferroli SFL kotao na cvrsta goriva konstruiran i prilagođen loženju drvima i peletima s dvoje vrata s brzom i svakodnevnom mogućnošću prebacivanja loženja na drva ili pelete. Kotao na pelete i kotao na drva u jednom. Nova konstrukcija, visoka iskoristivost (klasa 3 EN 303-5), pouzdanost, jednostavno korištenje i jeftino održavanje. Pomoću gorionika na pelete Ferroli SUN P7 pruža potpuni komfort i mogućnost programiranja rada peći tokom cele nedelje, na korisniku je samo da veliki spremnik napuni drvnim peletima. Peć je izrađena od livenog celika, namenjena loženju drvima ili ugljem te s montažom gorionika na pelete dobijamo visokoiskoristivi kotao na pelete. S dvoje montiranih vrata lako se prebacuje s loženja drvima ili peletima. Kotao SFL se proizvodi u pet jacina snage odnosno sastavljen je od 3 do 7 članaka. Snaga kotla ložeći na drva kreće se od 19 kW do 50 kW.
Kotlovi na pelet PELET SISTEM 27, 32 i 45 kW
• Podesiva izlazna snaga 14-55 kW
• Za drveni pelet dužine 3 cm / Ø 6 mm
• Temperaturni graničnik za zaštitu od povratnog plamena
• NTC sonda polaznog voda tople vode
• Mogućnostpovezivanja sobnog termostata
• Integrisana automatika i tekst displej
• Podešavanje izlazne snage, količine peleta, brzine ventilatora
• Modulacioni ili ON/OFF režim rada.
• NOVO: u opsegu gorionika nalazi se sigurnosni temperaturski graničnik i čaura za smeštanje sondi.

PELET SISTEM čine

• Kotao na švrsto gorivo Bosch Solid 2000B SFU 27/32/45 HNS
• Gorionik Pelet Brenn 14-34 ili 30-55 sa pužnim
transporterom i integrisanom automatikom • Rezervoar za pelet zapremine 195 litara
• Vrata za ugradnju pelet gorionika
• Vrata standardna (potrbna su ako se kotao loži na čvrsto gorivo)
• Šamotne cigle i čepovi za tercijalni vazduh
• Livena rešetka ložišta (potrebna je ako se kotao loži na čvrsto gorivo)
• Regulator promaje (potreban je ako se kotao loži na čvrsto gorivo)

PELET SISTEM se isporučuje u kompletu kao pelet set i može se ložiti na drveni pelet. Ukoliko korisnik želi da kotao koristi za grejanje na čvrsto gorivo (drva, ugalj), korisnik mora deinstalirati pelet opremu (vrata za ugradnju pelet gorionika, gorionik na pelet sa regulaciom, trensporter i rezervoar) i ugraditi standardna vrata za loženje na čvrsto gorivo, livenu rešetku ložišta i regulator promaje. Sva ova oprema se standardno isporučuje uz svaki kupljeni PELET SISTEM set.

Kupovinom PETET SISTEM seta, kupac ostvaruje pravo na besplatno puštanje ovog seta u rad od strane ovlašćenog Bosch servisera.